top of page

Steun ons project

01

SCHENKING VIA BANK

We hebben een VZW opgericht:

OWW (Ophthalmology WorldWide)
Bosstraat 290
3060 Bertem

met een rekeningnummer voor schenkingen: 734-0237503-56 (België).

IBAN: BE20 7340 2375 0356

BIC: KREDBEBB

02

EEN OPERATIE SCHENKEN

U ook kunt ons helpen met een schenking voor een cataractoperatie (40€ voor volwassenen, 60€ voor kinderen), voor een bril (5€) 

03

SPONSOR EEN TOESTEL

Voor veel patiënten komt onze hulp te laat. Ten gevolge van glaucoom werden ze ongeneeslijk blind. Bij glaucoom treedt er verhoogde druk op binnen in het oog waardoor de gezichtszenuw afsterft met blindheid tot gevolg.

Als we onze patiënten tijdig kunnen screenen op verhoogde oogdruk kunnen we vele menselijke drama's vermijden. Daartoe hebben we een accurate non-contact tonometer  nodig, kostprijs 7.995€, deze maal voor Basankusu.

Eens tijdig vastgesteld kan de ziekte nog met medicatie onder controle gehouden kan worden.

Help zo een toestel te bekostigen, doe een schenking

BRILLEN

Beste donateurs, recent hebben we onze missies kunnen hervatten. In januari in Basankusu en in februari in Nioki. We krijgen tweedehandse brillen terug graag toegezonden. Mag ik wat beperkingen opleggen zodat we jullie onnodige kosten kunnen besparen want niet alle brillen zijn herbruikbaar in Congo. Gewone sferische brillen zoals leesbrillen en vertebrillen voor bijzienden zijn zeer welkom. Brillen met een correctie voor astigmatisme, met een positieve of een negatieve sfeer kunnen we ook gebruiken. Multifocale en bifocale brillen op zich zijn voor ons onbruikbaar, maar de monturen ervan werden gerecycleerd. Voorlopig stoppen we dat omdat er nu nog te veel monturen op recyclage wachten.
Ook zonnebrillen zijn zeer welkom, behalve als ze op sterkte zijn.
Van harte dank.

Adresseer de zending alsvolgt:
Guido Boon
Vaaltweg 36
3020 Herent
België

Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt, heb je recht op een fiscaal attest. Je ontvangt je attest per post in de maand maart van het jaar na je gift(en).

Alle schenkingen vanaf 40€ krijgen een fiscaal attest

Photo 1090 2.jpg
Donate
bottom of page